Mobilmenu
Hem
Aktuellt
Tidsbokning
Gäst
Bana
Klubben
Medlem
Tävling
Tävlingsbestämmelser
KM & HIO
Matchspelet 2022
Tävlingsprogram
Shop
Tränare
Restaurang
Mobilmenu

Tävlingsbestämmelser

Rätt att deltaga: 
För att få starta i klubbarnas tävlingar fordras att årets medlemsavgift är betald till respektive klubb och att vederbörande har handicap. Medlem i svensk golfklubb äger rätt att deltaga i klubbarnas tävlingar, om bestämmelserna ej föreskriver annat. Rätt hcp i GIT är spelarens ansvar. Som sambos räknas personer med samma mantalsskrivningsadress.

Anmälan: 
Sker via min golf (undantag för vissa tävlingar)

Efteranmälan: 
Efteranmälan godkänns ej i tävlingar om vandringspris eller i matchtävlingar. För övriga tävlingar kan eventuellt efteranmälningar godkännas, om plats finnes och det inte ställer till besvär i lottning med mera.

Avanmälan:
Avanmälan efter lottning får ej förekomma, endast giltigt skäl godkänns. Avanmälan skall ske före tävlingens start till tävlingsledaren. Om så ej sker skall startavgiften erläggas före nästa anmälan till tävling dock senast inom 10 dagar.

Starttid och spelordning:
Fastställs av tävlingsledaren och finns på golf.se enligt tävlingsinformationen.

Sen ankomst: 
Startlistans tider gäller. Är förseningen mindre än 5 min, tilldelas spelaren 2 pliktslag, mer än 5 min diskvalifikation.

Prisutdelning:
För att erhålla sitt eventuella pris ska man närvara på prisutdelningen (ett utsett ombud är ok)

Persontransporthjälpmedel (PTHM) förbjudna
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTHM, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen och då gäller att spelaren kan uppvisa tillstånd från hemmaklubben, baserat på läkarintyg, att framföra PTHM i tävling.
Plikt för brott mot tävlingsregeln
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål. 
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett). 
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen. 
En spelare som använder PTHM i strid med denna tävlingsregel måste omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han inte har använder PTH under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad. 
Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1. 
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1. 
Användande av varje form av otillåtet PTHM måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad 

Anmärkning 1: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av tävlingsledning eller domare
Anmärkning 2: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en medtävlares utrustning transporteras på spelarens PTHM.

Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i slagspel 
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det of?ciella tidsschemat.
Plikt för brott mot tävlingsregeln: Första överträdelsen - Varning; Andra överträdelsen - Ett slags plikt; 
Tredje överträdelsen - Två slags plikt och För ytterligare överträdelse - Diskvalifikation. 

Anmärkningar 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta. 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt. 4Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare/en sida i en boll för tidtagning i stället för hela bollen. 

Matchspel - Plikt för brott mot tävlingsregeln: Första överträdelsen - Varning, Andra överträdelsen - Förlust av hålet, 
Tredje överträdelsen - Förlust av hålet och för ytterligare överträdelse - Diskvalifikation 
 
Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta 
Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras. 
Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt 
Anmärkning 4Tävlingsledningen har rätt att utsätta en spelare/sida för tidtagning i stället för hela matchen. 
Anmärkning 5: Om en spelare i fyrboll ådrar sig plikten förlust av hålet påverkar detta inte hans partner. Följden vid plikten förlust av hålet är då att spelaren ifråga diskvalificeras för det aktuella hålet medan hans partner fortsätter att representera sidan.

Regelfrågor: 
Domarens eller tävlingsledarens beslut är slutgiltigt även om han har fel.

Tillfälliga lokala regler: 
Anslås i anslutning till lokala regler.

Ändringar i tävlingsprogrammet: 
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i tävlingsprogrammet om så erfordras.

Anmälningsavgifter: 
MdGK: singel 250:-/person, par 500:-/lag, 4-manna 1000:-/lag om inget annat anges på anmälningslistan. Undantag i anmälningsavgift kan förekomma. Greenfee erläggs ej mellan Mariestads GK, Töreboda GK och Ribbingsfors GK samt plusmedlemmar från Billingens GK vid tävlingar som finns med i tävlingsprogrammet. Vid ej acceptabel frånvaro skall anmälningsavgiften erläggs inom 10 dagar.
Tävlingsgreenfee övriga klubbar 250 kr/person.

OBS! Introduktionskort utfärdade av SGF, VGF, PGA, GAF, SGA gäller inte vid tävling.

 

Övriga utlysta tävlingar: 
Damgolf tisdagar, Herrgolf onsdagar
För medlemmar i annan klubb än Mariestads GK tillkommer tävlingsgreenfee 250:-


Under 2023 lämnades 125 000 omdömen in av Golfamore-användarna som ligger till grund för nomineringarna till Golfamore Awards.

Kriterier för att nomineras i Golfamore Awards är att man ska ha fått minst 50 röster i priskategorin och att snittbetyget ska vara minst 4.0 (av maximala 5.0). I huvudkategorin PLAYERS CHOISE AWARD utsågs Mariestads GK som åttonde bästa Svenska golfklubb.
Detta är den nionde utmärkelsen för Mariestads GK på sex år!