OK
Mobilmenu
Hem
Aktuellt
Tidsbokning
Gäst
Bana
Klubben
Medlem
Årsavgifter
Junior/knattegolf
Damgolf
Herrgolf
Tävling
Shop
Tränare
Restaurang
Mobilmenu

 

Årsavgifter 

Det krävs ingen insats/andel eller inträdesavgift för att få spela eller bli medlem och ingen kö för medlemskap!
Välkommen som medlem idag!

Fullvärdig medlem, senior*: 6260: - 
Spelar alla dagar, alla bokningsbara tider.

Fullvärdig medlem med andelar*: 6260: - 
Spelar alla dagar, alla bokningsbara tider.

Fullvärdig medlem 80+:  3120: - 

Fullvärdig medlem 90+:  780: - 

Vardagsmedlem*: 5030: - 
Starttid bokas vardagar före kl 15.00. För starttid efter kl 15.00 samt helger erläggs reducerad greenfee.
Vissa greenfee-rabatter på andra klubbar.
Får delta i klubbens utannonserade tävlingar övrig tid utan att betala greenfee. 

Vardagsmedlem med andel*: 5030: - 
Starttid bokas vardagar före kl 15.00. För starttid efter kl 15.00 samt helger erläggs reducerad greenfee.
Vissa greenfee-rabatter på andra klubbar.
Får delta i klubbens utannonserade tävlingar övrig tid utan att betala greenfee. 

Fullvärdig medlem, junior:                                                                                                                                      
- Upp till 15 år: 800:-

- Mellan 16-18 år*: 1520:-
Mellan 19-21 år*: 2210:-
Spelar alla dagar, alla bokningsbara tider.

Studerande upp till 30 år*: 2260: - 
Spelar alla dagar, alla bokningsbara tider. Studieintyg för heltidsstudier på högskola eller liknande krävs.
Studerande-avgift kan du få upp till det år du fyller 30 år.  

Unga 22-25 år*: 4700: -
Spelar alla dagar, alla bokningsbara tider.

Familjeavgift*: 13 320: -
Familj består av 2 st seniorer + 2 juniorer som är hemmaboende (samma adress).
Tillkommer städavgift på seniorer och äldre juniorer.

Småbarnsförälder med barn upp till 6 år*: 2 för 1
Nr 1 blir Fullvärdig Medlem, nr 2 blir småbarnsförälder.
Betala en fullvärdig årsavgift (6260: -), och 0: - för en förälder.
Vid spel samtidigt betalas greenfee för förälder nr 2. Inga greenfeerabatter på andra klubbar för nr 2.

Distansmedlem: 3830: - 
Är skriven minst 8 mil från Mariestad. Full spelrätt på MdGK. Inga greenfee-rabatter på andra klubbar.

Greenfee-medlem 2: 1650: -
2 st. personliga greenfee-biljetter på MdGK, i övrigt reducerad greenfee víd spel på MdGK.
(100 kr rabatt på ord greenfee)

Greenfee-medlem 6: 3250: -    
6 st. personliga greenfee-biljetter på MdGK, i övrigt reducerad greenfee vid spel på MdGK.
(100 kr rabatt på ord greenfee)

Nybörjare år 1: 2600: - Eventuell begränsning av tillgänglighet till banan.

Nybörjare år 2: 3700: - Eventuell begränsning av tillgänglighet till banan.

Passiv: 550: - Stödmedlem, 2st 9-Håls pay-and-play biljetter. (Gäller måndagar) 
Är medlem i Mariestads Golfklubb och har förtur vid eventuell kö till medlemskap.

*Städ/Aktivitetsavgift: 300: -
Städ/Aktivitetsavgift tillkommer på ett flertal medlemskapstyper. Se notering vid resp. typ.
Vid närvaro på städdagen återbetalas städavgiften i form av rabattkupong som inlöses på anläggningen.
Städavgift tillkommer inte för juniorer upp till 15 år, distansmedlemmar och ej heller personer över 80 år.                          
Om man inte kan komma på städdagen, har man möjlighet att ställa upp som ex klubbvärd, hålvärd med mera. Kontakta kansliet för mer info.

Skåpavgifter:
Bag skåp: 525: -
Större skåp: 750: -
Kontakta kansliet på [email protected] eller tel. 0501-471 47.

Autogiro
Man har möjlighet att dela upp Årsavgiften på 10 månader, januari - oktober. 
Avgiften för autogiro är f.n. 600:-/år. 
Vid utebliven månadsbetalning debiteras påminnelseavgift med 60: -/tillfälle (max 120: -) + lagstadgad ränta.
Automatisk avstängning i GIT tills skulden och kostnader för försenad betalning är reglerad.
Efter två påminnelser (30 dagar) avslutas medlemskapet i föreningen.
Läs mer om autogiro: /UserFiles/Data/Autogiro.pdf

Medlemsavgift eller del där av återbetalas ej. Spelavgiften betalas ej tillbaka i sin helhet.
Kanslisten kan dock efter attest av två styrelseledamöter återbetala del avspelavgift enligt följande: Efter mottagande av skriftlig ansökan om återbetalning kan 
75 % av inbetald spelavgift återbetalas om ansökan inkommit senast den 31 mars 50 % om ansökan inkommit senast den 30 juni. 
Vid dödsfall beaktas inte ansökans datum utan det datum medlemmen avlidit.
Dessa regler fastställdes på styrelsemöte i MdGK den 10 maj 2005.

                                 
 


Under 2023 lämnades 125 000 omdömen in av Golfamore-användarna som ligger till grund för nomineringarna till Golfamore Awards.

Kriterier för att nomineras i Golfamore Awards är att man ska ha fått minst 50 röster i priskategorin och att snittbetyget ska vara minst 4.0 (av maximala 5.0). I huvudkategorin PLAYERS CHOISE AWARD utsågs Mariestads GK som åttonde bästa Svenska golfklubb.
Detta är den nionde utmärkelsen för Mariestads GK på sex år!