Mobilmenu
Hem
Aktuellt
Tidsbokning
Gäst
Bana
Klubben
Medlem
Årsavgifter
Juniorgolf
Damgolf
Tisdagsgolf
Old ladies
D50
D60
Herrgolf
Tävling
Tränare/shop
Restaurang
Mobilmenu

Spelschema 2021

Mariestads Golfklubb följer Folkhälsomyndighetens och SGF:s riktlinjer för arrangemang av tävlingar. 

Uppdatering 10 maj: SGF:s starka avrådan från tävling samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller till och med 30 maj.
Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis. Nytt beslut kommuniceras måndag 17 maj.

 

OL/Old Ladies 2021

OL= Damer som fyllt, eller under året skall fylla 60 år.

Kontaktpersoner Mariestads GK

Rose-Marie Ragnarsson 070-6435437

Eva Jernberg 070-6499960

Verksamhetsmål: 
Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro samt att ge möjlighet att spela på andra banor.

Spelform: 
Slaggolf
A-klass -24,0 B-klass 24,1 - 54
Klasstillhörighet vid första speltillfälle gäller hela året.

Av de 11 ronder, som ingår i tävlingen räknas endast de åtta bästa. Den tovfte ronden på Ekarnas GK spelas som en extra tävling. Därefter sker PRISUTDELNING FÖR ÅRETS OL.
Har man deltagit i sju deltävlingar under säsongen betalar man 50:- för lunchen. Övriga betalar fullt pris. (Avslutningstävlingen räknas inte med i dessa tävlingar).

Spelare skall ha minst 3 handicapregistrerade rundor de senaste 12 månaderna.
Alla damer i OL-klubbarna är välkomna att spela, även om man bara kan delta vid enstaka tillfällen.                                   

Poängberäkning: Vinst ger 16 poäng, 2: plats 15 poäng, 3;e 14 poäng osv.
                              Placering på 16:e plats och övriga får en poäng.

Resultat: Ekarnas GK ansvarar för sammanställningen av det ackumulerade resultatet och arrangerar avslutningstävlingen. Resultat från varje rond tas ut via dator av respektive klubb.

Anmälan: Anmälan i www.golf.se senast kl.12.00  måndag i tävlingsveckan. Spelare är skyldig att i god tid meddela om ev. handicapändring sedan första tävlingen

Avslutningstävlingen spelas på aktuellt handicap. Vid förhinder måste spelare anmäla detta i god tid före start.  

Startlista: Publiceras senast tisdagen kl. 16.00 i tävlingsveckan. Spelarna lottas klubbvis. Dock ej i samma boll.

Starttid: Första start kl. 09.00. Vid shutgun kl. 09.30.

Tävlingsregler: Sv. Golfförbundets. Överträdelse beivras..

Startavgift: Greenfee kr 170:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.
                  SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller inte
 som greenfee.
                  Ej heller greenfeebiljetter
.

                                   

                                  Välkomna