Mobilmenu
Hem
Aktuellt
Tidsbokning
Gäst
Bana
Klubben
Medlem
Årsavgifter
Juniorgolf
Damgolf
Tisdagsgolf
Old ladies
D50
D60
Herrgolf
Tävling
Tränare/shop
Restaurang
Mobilmenu

Spelschema 2021

OL/Old Ladies 2021

OL= Damer som fyllt, eller under året skall fylla 60 år.

Kontaktpersoner Mariestads GK

Rose-Marie Ragnarsson 070-6435437

Eva Jernberg 070-6499960

Verksamhetsmål: 
Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro samt att ge möjlighet att spela på andra banor.

Spelform: 
Slaggolf
A-klass -24,0 B-klass 24,1 - 54
Klasstillhörighet vid första speltillfälle gäller hela året.

Av de 11 ronder, som ingår i tävlingen räknas endast de åtta bästa. Den tovfte ronden på Ekarnas GK spelas som en extra tävling. Därefter sker PRISUTDELNING FÖR ÅRETS OL.
Har man deltagit i sju deltävlingar under säsongen betalar man 50:- för lunchen. Övriga betalar fullt pris. (Avslutningstävlingen räknas inte med i dessa tävlingar).

Spelare skall ha minst 3 handicapregistrerade rundor de senaste 12 månaderna.
Alla damer i OL-klubbarna är välkomna att spela, även om man bara kan delta vid enstaka tillfällen.                                   

Poängberäkning: Vinst ger 16 poäng, 2: plats 15 poäng, 3;e 14 poäng osv.
                              Placering på 16:e plats och övriga får en poäng.

Resultat: Ekarnas GK ansvarar för sammanställningen av det ackumulerade resultatet och arrangerar avslutningstävlingen. Resultat från varje rond tas ut via dator av respektive klubb.

Anmälan: Anmälan i www.golf.se senast kl.12.00  måndag i tävlingsveckan. Spelare är skyldig att i god tid meddela om ev. handicapändring sedan första tävlingen

Avslutningstävlingen spelas på aktuellt handicap. Vid förhinder måste spelare anmäla detta i god tid före start.  

Startlista: Publiceras senast tisdagen kl. 16.00 i tävlingsveckan. Spelarna lottas klubbvis. Dock ej i samma boll.

Starttid: Första start kl. 09.00. Vid shutgun kl. 09.30.

Tävlingsregler: Sv. Golfförbundets. Överträdelse beivras..

Startavgift: Greenfee kr 170:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.
                  SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller inte
 som greenfee.
                  Ej heller greenfeebiljetter
.

                                   

                                  Välkomna