OK
Mobilmenu
Hem
Aktuellt
Tidsbokning
Gäst
Bana
Klubben
Medlem
Årsavgifter
Junior/knattegolf
Damgolf
Herrgolf
Måndagsgolf
Onsdagsgolf
OG/Old Gentlemen
H40
H50
H60
H70
H75
H80
Tävling
Shop
Tränare
Restaurang
Mobilmenu

 

Mariestads Golfklubb följer Folkhälsomyndighetens och SGF:s riktlinjer för arrangemang av tävlingar. 

Spelschema 

 

Tävlingsbestämmelser för OG 2024
 

Målsättning
Bereda dem som fyllt eller under året fyller 64 år, samt de som är äldre, tillfälle till en kamratlig och social tävlingsform.
Att genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt och bereda möjlighet till spel på andra banor inom Skaraborg.

Omfattning
En individuell tävling i två klasser samt lagtävling mellan klubbarna.

Den individuella tävlingen
A-klass spelas med hcp upp till 17.9 och B-klass 18.0-54.0.
Båda grupperna spelar slaggolf.

Klassindelningen görs innan första start och man spelar i samma klass oberoende hcp-justering under året.
Spelare har rätt att själva välja från vilken tee han vill spela vid varje tävling.
Varje spelare måste se till att det står rätt klass och rätt tee på sitt scorekort innan tävlingen.
Poäng som utdelas är 1 till 25 med fördelningen att segraren får i varje klass erhåller 25 poäng, tvåan 22 och trean 20 osv tills 1 poäng

Lagtävling mellan klubbarna
De fem bästa nettoresultaten för varje klubb adderas. Lägst antal slag ger bäst placering. För att deltaga i lagtävlingen skall klubben
ha minst 5 deltagare som fullföljer den aktuella tävlingen. Bästa laget erhåller 12 poäng, tvåan får 11 poäng osv tills 1 poäng.

Tider
Tävlingsinbjudan utsändes till klubbarna senast två veckor före speldag.
Anmälan skall ske via Min Golf eller direkt till arrangerande klubb senast kl. 16:00 på måndagen aktuell vecka för tävling.
Startlistor aviseras senast kl. 16:00 på tisdagen aktuell vecka för tävling.
Arrangerande klubb lottar tävlingen så att spelare från samma klubb går i bollarna efter varandra för att eventuell samåkning ska underlätta.
Löpande start.
Första start sker tidigast kl. 08.00 (09:30 i Mariestad), då för spelare i närområdet eller som lämnat önskemål i första hand.

Resultat
Resultaten hämtas från GIT via mingolf.se.
Ekonomisk redovisning skickas till Töreboda Gk ([email protected]) BG 514-6923 senast en vecka efter genomförd tävling.

Lottning
Viktigt att de som lottar försöker så att röda och gula spelare fördelas lika i samma boll om möjligt.
För att erhålla gratismiddag på sista tävlings tillfället så krävs att spelaren deltagit i minst 4 st tävlingar.

Startavgifter
Greenfee 200 kr + startavgift 50 kr skall gälla alla klubbar.
SGF och VGF kort eller andra kort gäller ej.
Ej heller Skaraborgsgolfaren eller liknande samarbeten. Hundar får inte medföras.

Önskemål om starttider: Endast önskemål om tidig eller sen start kommer att finnas. Detta görs vid anmälan som görs via Min Golf.

Golfbil: Även golfbil bokas när anmälan görs via Min Golf.

Betalning: Tävlingsgreenfee och startavgift betalas i samband med anmälan i Min Golf.

Tävlingsledare
Det åligger tävlingsledaren att följa SGF:s tävlingshandbok. Vid otjänlig väderlek kan tävlingen avbrytas.
Kan inte tävlingen återupptas inom rimlig tid skall tävlingen strykas. Ingen återbetalning av greenfee och startavgifter.
Efter näst sista tävlingen avslutas poängberäkningen. Avslutningsdagen räknas som separat tävling med egna priser.

Priser
Samtliga priser utdelas vid sista tävlingsdagen.
Klassegrarna i var och en av de 11 deltävlingarna erhåller en summa pengar beroende på hur många starter det varit under året.
Priser till de 10 bästa i varje klass i den för spelåret sammanlagda poängtävlingen.

OG-ansvariga på Mariestads GK:
Bo Nilsson: [email protected]
Guntram Månsson: [email protected]

LYCKA TILL!


Under 2023 lämnades 125 000 omdömen in av Golfamore-användarna som ligger till grund för nomineringarna till Golfamore Awards.

Kriterier för att nomineras i Golfamore Awards är att man ska ha fått minst 50 röster i priskategorin och att snittbetyget ska vara minst 4.0 (av maximala 5.0). I huvudkategorin PLAYERS CHOISE AWARD utsågs Mariestads GK som åttonde bästa Svenska golfklubb.
Detta är den nionde utmärkelsen för Mariestads GK på sex år!