Mobilmenu
Hem
Aktuellt
Tidsbokning
Gäst
Bana
Klubben
Medlem
Årsavgifter
Juniorgolf
Damgolf
Herrgolf
Måndagsgolf
Onsdagsgolf
OG/Old Gentlemen
H22
H50
H60
H70
H75
H40
Tävling
Tränare/shop
Restaurang
Mobilmenu

Spelschema

Mariestads Golfklubb följer Folkhälsomyndighetens och SGF:s riktlinjer för arrangemang av tävlingar. 

Uppdatering 19 april: SGF:s starka avrådan från tävling samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller till och med 16 maj.
Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis. Nytt beslut kommuniceras måndag 26 april.

 

OG/Old Gentlemen Skaraborg 2020

 

Lagledare: Guntram Månsson 070 3630776 och Bo Nilsson 070 8480881

 

Tävlingsbestämmelser för OG Skaraborg 2020

Målsättning
Bereda dem som fyllt eller under året fyller 64 år, samt de som är äldre, tillfälle till en kamratlig och social tävlingsform.
Att genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt och bereda möjlighet till spel på andra banor inom Skaraborg.

Omfattning
En individuell tävling i två klasser samt en lagtävling mellan klubbarna.

Den individuella tävlingen
A-klass, spelare med hcp 0–17,0, slaggolf B-klass, spelare med hcp 17,1–36,0, slaggolf.
Klassindelningen avgörs vid spelarens första start och man spelar i samma klass oberoende av hcp-justeringar under hela spelåret.
De som fyllt eller under året fyller 75 år får välja att spela från röd tee, vald tee bibehålls sedan hela spelåret.
Varje spelare måste se till att det står rätt klass och rätt tee på startkortet innan tävling.
Poängen som utdelas är 1 till 25 poäng med fördelningen att segraren i varje klass erhåller 25 poäng, tvåan 22 poäng och trean 20 poäng osv. till 1 poäng.

Lagtävling mellan klubbarna
De fem bästa nettoresultaten för varje klubb adderas. Lägst antal slag ger bäst placering. För att få deltaga i lagtävlingen skall klubb ha minst fem deltagare som fullföljer den aktuella tävlingen.
Bästa placering ger 13 poäng, tvåan får 12 poäng osv. till 1 poäng.

Tider
Tävlingsinbjudan utsändes till klubbarna senast två veckor före speldag. Anmälan skall ske via Min golf eller direkt till arrangerande klubb senast kl.15.00 måndag innan tävling.
Startlistor aviseras senast kl. 12.00 dagen före speldag. Arrangerande klubb lottar tävlingen så att spelare från samma klubb går i bollarna efter varandra och eventuell samåkning sker efter denna lottning.
Vid shotgunstart får första start ske tidigast kl. 09.30. Vid löpande start får första start ske tidigast kl. 08.00, då för klubbar i närområdet i första hand.
Resultaten översändes inom tre dagar efter genomförd tävling, både till kontaktmannen i varje klubb och till alla OG klubbars kansli.
Ekonomisk redovisning skickas till Skövde GK, bankgiro 591-7190, inom 14 dagar efter genomförd tävling.

Handikappgränsen 17.0 mellan klass A och B
GIT kan inte registrera om spelaren spelar från gul eller röd tee, så varje spelare måste se till att det står rätt på startkortet innan tävling.
Viktigt att de som lottar försöker att röda spelar med röda, alternativt två röda och två gula i samma boll.
Ingen gräns för att ha deltagit i ett visst antal tävlingar för att få deltaga isista tävlingsdagens middag.
Ackumulerad resultatlista, resultat och lagresultat skall nnas på ansvarig klubbs hemsida. År 2019 är det Skövde GK som samordnar.

Startavgifter
Greenfee 150 kr och startavgift 30 kr skall gälla på alla klubbar. SGF kort, VGF kort eller andra kort gäller ej.
Det är inte tillåtet att medföra hund under OG tävlingarna.

Tävlingsledare
Det åligger tävlingsledaren att följa SGF:s tävlingshandbok. Vid otjänlig väderlek kan tävlingen avbrytas. Kan inte tävlingen återupptas inom rimlig tid skall tävlingen strykas.
Ingen återbetalning av greenfee och startavgift. Efter näst sista tävlingen avslutas poängberäkningen. Avslutningsdagen räknas som separat tävling med egna priser.

Priser
Samtliga priser utdelas vid sista tävlingsdagen. Klassegrarna i var och en av de 12 deltävlingarna erhåller en summa pengar beroende på hur många starter det varit under året.
Priser till de 15 bästa i varje klass i den för spelåret sammanlagda poängtävlingen fördelas enligt index och procenttabell.
I avslutningsdagens tävling fördelas startavgiften till priser i A- och B-klass av Skövde GK.