OK
Mobilmenu
Hem
Aktuellt
Tidsbokning
Gäst
Greenfee
Golfbilar
Pay and play
Gäststugor
Ställplatser
Hotellpaket
Bordsbokning Golfkrogen
Konferensrum / klubbrum
Bana
Klubben
Medlem
Tävling
Shop
Tränare
Restaurang
Mobilmenu

Golfbilar och golfvagnar

Golfbil Avgift
18 hål Gäster utan läkarintyg 600 kr
18 hål Gäster med läkarintyg 375 kr
18 hål Medlem MdGK utan läkarintyg 450 kr
18 hål Medlem MdGK med läkarintyg 200 kr
9 hål Medlem MdGK med läkarintyg 100 kr
   
18 hål Golfvagn 75 kr
9 hål Golfvagn 40 kr

 

Bokning av golfbil görs i samband med tidsbeställning eller tävlingsanmälan på [email protected] eller 0501-471 47.

 

Regler för uthyrning av golfbil:

§ 1. VILLKOR FÖR ATT FÅ HYRA OCH FRAMFÖRA GOLFBIL
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

§ 2. FORDONETS BRUKANDE
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.

§ 3. KRAV PÅ FRAMFÖRANDE
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4. ÅTGÄRDER VID SKADA ELLER FEL
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyrespersonen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyrespersonen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrespersonen vilka åtgärder som skall vidtagas.

§ 5. UTHYRARENS ANSVAR VID DRIFTSTOPP ELLER SKADA
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyrespersonen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6. BEGRÄNSNINGAR AV SKADA
Det åligger såväl hyrespersonen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7. ÅTERLÄMNANDE
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, samt tömmas av hyrespersonen. Bilen ska sättas på laddning och nycklarna återlämnas till uthyraren.

SÄRSKILDA VILLKOR:
Max 2 passagerare inkl. förare per bil. 


Under 2023 lämnades 125 000 omdömen in av Golfamore-användarna som ligger till grund för nomineringarna till Golfamore Awards.

Kriterier för att nomineras i Golfamore Awards är att man ska ha fått minst 50 röster i priskategorin och att snittbetyget ska vara minst 4.0 (av maximala 5.0). I huvudkategorin PLAYERS CHOISE AWARD utsågs Mariestads GK som åttonde bästa Svenska golfklubb.
Detta är den nionde utmärkelsen för Mariestads GK på sex år!