Mobilmenu
Hem
Aktuellt
Tidsbokning
Gäst
Bana
Slope
Vår Bana
Vinterspel
Driving Range
Klubben
Medlem
Tävling
Shop
Tränare
Restaurang
Mobilmenu

Lokala regler Mariestads Golfklubb 

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): 

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

1. OUT OF BOUNDS (Regel 18.2) 

a) Alla elektriska stängsel markerar banans gräns.
Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.
b) I övrigt markeras banans gräns med vita pinnar, 
samt vita markeringar i muren bakom green 18.


2. PLIKTOMRÅDEN (Regel 17) 
a) Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor.

 

3.  LÄTTNAD FRÅN ELEKTRISKT GRÄNSSTAKET – SPECIELLT LÄTTNADSFÖRFARANDE

Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet på banan (utom när bollen ligger i ett pliktområde), får spelaren utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.


4. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete.
    Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit- eller blå spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen.
5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Dräneringsdiken
7. Sandfyllda gropar runt vissa träd på hål 1,9 & 16.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Gul-svarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt. 
2. Avståndsmarkeringar i fairway.
3. Områden vars gräns definieras av vit eller blå spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet. 
4. Nyplanterade träd med stödpinne.
5. Stillastående robotgräsklippare.

c) Integrerade föremål
Stenmuren på hål 4 är ett integrerade föremål. Lösa delar av stenmuren får inte avlägsnas. 
Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 19.

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger).
I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
2023-04-13

Regel- & Hcp-kommittén

 


Under 2023 lämnades 125 000 omdömen in av Golfamore-användarna som ligger till grund för nomineringarna till Golfamore Awards.

Kriterier för att nomineras i Golfamore Awards är att man ska ha fått minst 50 röster i priskategorin och att snittbetyget ska vara minst 4.0 (av maximala 5.0). I huvudkategorin PLAYERS CHOISE AWARD utsågs Mariestads GK som åttonde bästa Svenska golfklubb.
Detta är den nionde utmärkelsen för Mariestads GK på sex år!