Mobilmenu
Hem
Aktuellt
Tidsbokning
Gäst
Bana
Slope
Vår Bana
Vinterspel
Driving Range
Klubben
Medlem
Tävling
Tränare
Restaurang
Mobilmenu

Lokala regler Mariestads Golfklubb 

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): 

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

1. OUT OF BOUNDS(Regel 18.2) 
Banans gräns markeras med vita pinnar, viltstängslets stolpar och vita markeringar i muren bakom green 18

2. PLIKTOMRÅDEN (Regel 17) 
1. Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor. 

3. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete.
    Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit- eller blå spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen.
5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Dräneringsdiken
7. Sandfyllda gropar runt vissa träd på hål 1,9 & 16.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Gul-svarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt. 
2. Avståndsmarkeringar i fairway.
3. Områden vars gräns definieras av vit eller blå spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet. 
4. Nyplanterade träd med stödpinne.
5. Stillastående robotgräsklippare.
6. Viltstängslets trådar.

c) Organiska föremål
Stenmuren på hål 4 är ett organiskt föremål. Lösa delar av stenmuren får inte avlägsnas. 
Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 19.

4.Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger).
I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
2019-03-03

Ulf Forsmark
Regel- & Hcp-kommittén

 


Golfhäftet Awards nominerade Mariestads Golfklubb till en av de 10 främsta klubbarna i huvudkategorin Players` Choise 2022 och placerade oss på en mycket meriterande femteplats.

Golfamore, utser Mariestads Golfklubb som Sveriges bästa golfcamping.