Mariestads Golfklubb

Old Gentlemen

2018-05-17 - 2018-05-17

Målsättning
Bereda dem som fyllt eller under året fyller 64 år samt de som är äldre, ge tillfälle till kamratlig och social tävlingsform. Att genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt. Bereda möjlighet till spel på andra banor inom Skaraborg.
Omfattning
En individuell tävling i två klasser samt en lagtävling mellan klubbarna.
Den individuella tävlingen
Klass A spelare med hcp 0- 17,0 spelar slagtävling
Klass B spelare med hcp 17,1- 36 spelar slaggolf
Klassindelningen avgörs vid spelarnas första start och man spelar i samma klass oberoende av hcp- justeringar under hela spelåret.
De som fyllt eller under året fyller 75 år får välja att spela från röd tee. Vald tee bibehålls sedan hela spelåret.
Varje spelare bör förse sina bollar med markering före första start.
Poängen utdelas 1 till 25 poäng med fördelningen att segraren i varje klass erhåller 25 poäng, tvåan 22 poäng och trean 20 poäng osv. till 1 poäng.
Lagtävling mellan klubbarna
De fem bästa nettoresultaten för varje klubb adderas. Lägst antal slag ger bäst placering. För att få deltaga i lagtävlingen skall klubb ha minst fem deltagare som fullföljer den aktuella tävlingen.
Bästa placering ger 13 poäng, tvåan får 12 poäng osv. till 1 poäng.